Medeonföretag

Re:Meat

Dagens produktionsmetoder för kött är en av de största klimatbovarna på tvärs över samtliga industrier. Samtidigt har beteendeförändring när det kommer till just mat visat sig svårare än att flyga en raket till Mars, varför Re:meat - hittills som enda bolag i Sverige - utvecklar kostnadsreducerande uppskalningsteknologier för att ta odlat kött till de många människornas tallrikar. Samma kött. Ny teknologi. 92% lägre klimatpåverkan.

KONTAKT
Jacob Schaldemose Peterson
CEO & co-founder
+46 707 35 04 08

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager