SAMVERKAN

Medicon

Inside Medicon Valley

Läs om möjligheterna i Medicon Valley området, en alldeles nyproducerad publikation. Ett samverkansprojekt mellan Medeon Science Park & Incubator, Medicon Valley Alliance, Copenhagen Capacity och JS Sverige.

Läs mer


VIRTUAL CONNECTIONS – Nya verktyg för startups för att genomföra företags internationalisering i en digital miljö

Medeon och SmiLe har tillsammans, i det nu avslutade projektet ”Virtual Connections”, utvecklat processer och verktyg som ska stödja startups i hur man får nya internationella partners och kunder när de flesta möten sker digitalt. Några av de nya verktygen är en handbok med konkreta råd och en inspirerande film som tar upp vad som bör och inte bör göras inom digital kommunikation. Projektet samfinansierades av Tillväxtverket.

Virtual Connections handbok (PDF)

Se film - digital kommunikation

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager