Medeons Jullunch

Medeon bjuder in till sedvanlig jullunch för Medeon-verksamheterna.

Separat inbjudan kommer skickas ut. 

Från datum: 2023-12-14

Till datum: 2023-12-14

Adress till evenemanget: Medeons restaurang Aplate Nordic

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager