Webinar: Hanseatic Science Cloud – European sovereignty over data management processes

Webinar: Hanseatic Science Cloud – European sovereignty over data management processes 27 April 2022 12:00 to 13:00 (Zoom, registration required) Fast, secure and sustainable transfer of large data sets is a challenge that any researcher, irrespective of the scientific field, is facing today. Anders Sjöström and Emma-Lisa Hansson have initiated a HALOS project that could be used as a basis for a pan-European cloud solution for the transfer of of large research data sets. Register for our webinar on the 27th of April where Sjöström and Hansson will address practicalities such as how they intend to work on the implementation of Hanseatic Science Cloud and more general questions such as what benefits the Hanseatic Science Cloud implies for researchers as individual users. Info & Registration: https://www.halos.lu.se/calendar/webinar-hanseatic-science-cloud-european-sovereignty-over-data-management-processes

Från datum: 2022-04-27

Till datum: 2022-04-27

Namn Katja Woxell

Telefon +46 76 831 89 23

E-post katja.woxell@med.lu.se

Adress till evenemanget: Zoom

Webbplats för evenemanget: https://www.halos.lu.se/calendar/webinar-hanseatic-science-cloud-european-sovereignty-over-data-management-processes

Pris: -

Arrangör: HALOS

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager