Medeonföretag

Bäddboken

Att inkludera barnet stöttar barnet i sin sorgeprocess och underlättar för vårdtagaren. Man kanske inte vet vad man ska säga och hela situationen kan ur barnets perspektiv upplevas som skrämmande. För att erbjuda ett utrymme för vårdtagaren, närstående och i synnerhet barnen, kan BäddBoken fungera som en inkluderande, lekfull och interaktiv lösning som bygger på befintlig relation.

BäddBoken är ett kommunikationsverktyg som möjliggör: 

- en glädjefull stund för närstående och vårdtagare
- inkludering för besökande barn
- viktiga samtal och lättsamma samtal
- stöttning för barnet i sin sorgeprocess
- ett minne 
- en delad upplevelse 

 

ADRESS
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
SE – 205 12 Malmö, Sweden

KONTAKT
Stina Wessman, CEO
M +46 702 23 35 45
E info@baddboken.se
W www.baddboken.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager