Life Science Malmö

Separat inbjudan skickas ut.

Från datum: 2022-11-15

Till datum: 2022-11-15

Namn Johanna Søger

E-post johanna.soger@medeon.se

Webbplats för evenemanget: https://smak.info

Arrangör: Medeon

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager