Back to office

Vi välkomnar alla verksamheter, partners m.fl. till en härlig After Work!

Separat inbjudan skickat ut. 

Från datum: 2022-08-30

Till datum: 2022-08-16

Adress till evenemanget: Restaurang Aplate Medeon Science Park

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager