Medeondagen 2015

Medeondagen 2015

Medeondagen 2015 (1)
Medeondagen 2015 (2)
Medeondagen 2015 (4)
Medeondagen 2015 (6)
Medeondagen 2015 (9)
Medeondagen 2015 (12)
Medeondagen 2015 (14)
Medeondagen 2015 (16)
Medeondagen 2015 (18)
Medeondagen 2015 (19)
Medeondagen 2015 (23)
Medeondagen 2015 (21)
Medeondagen 2015 (1)
Medeondagen 2015 (2)
Medeondagen 2015 (4)
Medeondagen 2015 (6)
Medeondagen 2015 (9)
Medeondagen 2015 (12)
Medeondagen 2015 (14)
Medeondagen 2015 (16)
Medeondagen 2015 (18)
Medeondagen 2015 (19)
Medeondagen 2015 (23)
Medeondagen 2015 (21)

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager