Medeon Blogg

”Medeon ska vara med och stärka life science i Malmö”

Anders Löfgren, ledamot i Medeons styrelse sedan flera år och mångårig vd för Nordic Drugs i Malmö, poängterar att Medeon är en viktig ”hub” för alla life science-bolag i Malmö. Han är starkt positiv till Medeons strävan efter excellens-erkännande för sin inkubator, och att Wihlborgs bygger ut Medeon bådar gott för Malmös framtid.

– Life science-branschen är ganska stor i Malmö. Att denna sektor ibland är lite njuggt hanterad av media och andra är synd, eftersom det är en framtidsbransch för Malmö – minst lika viktig som spelbranschen. Vi borde ytterligare fokusera på att lyfta fram life science-bolagens betydelse för Malmö, säger Anders Löfgren.

Anders Löfgren har varit länge inom branschen och i Malmö. Under sina snart 24 år som vd för Malmöföretaget Nordic Drugs har han utvecklat verksamheten och ökat omsättningen tio gånger. Med den erfarenheten och runt fem år i Medeons styrelse har han god inblick i vad som gör skillnad.

– Vi ska se Medeon som en mötesplats, att det är dit alla Malmös företag inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik ska gå för att träffas, utbyta erfarenheter och kontakter, säger han.

För att säkra Malmös framtid är life science ett viktigt näringslivssegment att stärka, enligt Anders Löfgren.

– Vi borde kunna bli ännu bättre på att få Medeon som träffyta för life science-bolagen i Malmö. Här finns många företag och många anställda inom branschen, närhet till det danska life science-klustret och bra kommunikationer, och här spelar Medeon en stor roll. Med hjälp av Medeons inkubator för de tidiga bolagen kan vi hjälpa fler idéer att växa till välmående företag och därigenom verka för att branschen växer i Malmö. De senaste åren har Medeons ställning stärkts och vi arbetar med att stärka den ytterligare, säger han.

När det gäller inkubatorn har Medeonledningen en plan för att ta inkubatorn mot högre höjder och nå excellensstatus bland Sveriges inkubatorer. Exempelvis att den ska ha hög kvalitet på bolagen som kommer in, liksom på inkubatorprogrammet. Han tar läkemedelsbolaget Galenica som exempel på hur ett uppstartsbolag kan utvecklas.

– Galenica är ett bra exempel på uppstartsbolag som utvecklats inom Medeons väggar hela tiden och har vuxit kraftigt. Framförallt i början är det väldigt väsentligt för ett litet bolag att sitta i en sådan här miljö. Snart ska Galenica expandera ytterligare med delar av verksamheten in i det nya huset som Wihlborgs bygger på Medeon.

Att Wihlborgs nu satsar på att bygga ut som ska ge plats för fler företag på Medeon är bra, enligt Anders Löfgren.

– Att fler bolag erbjuds att flytta till Medeon är mycket positivt, det är en viktig del i Malmös utveckling och expansion, säger han.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager