Medeon Blogg

”Vi vill öka innovationsgraden inom demens”

Nu startar första testomgången inom Didec, ett projekt finansierat av EU, Perstorps kommun, Medeon och Krivova, där företag får testa sina produkter för demensvård i ett kommunalt boende i Perstorp. Ett av de tre bolagen som ingår i första omgången är Medeonbolaget Finn Medicinen, som ska prova en variant av sin internetuppkopplade dosett för medicin.

– Demens är en komplex sjukdom som det inte finns många hjälpmedel för. Med det här projektet vill vi kasta ljus på demens och visa att det fungerar bra att utveckla produkter som riktar sig mot demensvård. Vi vill öka innovationsgraden hos företag inom demens. Vi kommer att se utifrån brukarperspektivet och hoppas kunna öka vårdkvaliteten för personerna i våra demensboenden, säger Frida Beijer, projektledare och utvecklingsstrateg på kommunen.

Projektet Didec, digital innovation inom demensvård, startade förra året och pågår fram till och med 2021. I höstas började Perstorp kommun diskutera med företag och forskare för att vaska fram lämpliga testprodukter till den första testomgången. Personalen valde ut tre bolag av åtta sökande till den första omgången. I sommar öppnar ansökningsperioden till testomgång två.

– Vi inom vården är vana att bli serverade färdiga produkter som vi får modifiera för att de ska fungera bra. Här ska vi servera bordet ihop med företagen. Vi börjar i rätt ände genom att vårdpersonalen identifierar olika behov hos personer med demens, och dessa presenteras för företag som sedan utvecklar produkterna, säger Frida Beijer, projektledare och utvecklingsstrateg vid Perstorps kommun.

Kommunen hoppas att de ska se goda vårdresultat i form av höjd livskvalitet på individnivå, förbättringar vad gäller bland annat arbetsmiljö för personalen, och att de får möjlighet att testa produkter och tjänster från runt 20 företag.

– Företagens representanter säger till oss att det är fantastiskt att få sitta ner med personalen och få direkt kunskap om demens. Vanligen är vården sluten, men här får företagen direktkontakt och återkoppling på hur produkterna fungerar, säger Frida Beijer.

Medeonbolaget Finn Medicinen ska testa sitt verktyg "NoPressure". Det handlar om att brukaren på ett enkelt sätt bekräftar digitalt när han eller hon har tagit sina läkemedel, om det handlar om privatpersoner. Det som registreras kan också vara att sjuksköterskan har överlämnat läkemedel till en vårdtagare. NoPressure är uppkopplad till internet och skickar signaler till anhöriga eller vårdpersonal så att de kan följa vad som händer på avstånd.

Övriga företag som ingår i första testomgången är Poow Applications, ett företag på SmiLe Incubator i Lund som utvecklar digitala stöd för olika kognitiva problem, samt det finska bolaget 9Solutions med kontor i skånska Råå som utvecklar sensorer och positioneringslarmsystem.

Även forskare är knutna till projektet. Forskarna kommer från bland annat Organisationsstyrning och kommunikation vid högskolan i Kristianstad samt från Robotik och införande av digitala hjälpmedel i äldrevården vid KTH i Stockholm. Perstorps kommun står för hälften av projektbudgeten, som omfattar runt sex miljoner kronor, tillsammans med Medeon Science Park & Incubator och Krinova Incubator & Science Park. Resten kommer från EU via Tillväxtverket och Regionala utvecklingsfonden.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager