Medeon Blogg

Malmö Universitets rektor ny ledamot i Medeons styrelse

Medeon får Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet och tidigare professor och prorektor vid Karolinska institutet i Stockholm, som ny ledamot i styrelsen. Hon hoppas kunna öka samverkan mellan entreprenörer, forskare och sjukvård, och bidra med sin breda erfarenhet inom hälsoprevention.

– Det ska bli spännande att jobba i Medeons styrelse. Jag kommer att föra in mer av det flervetenskapliga perspektivet som vi har på Malmö universitet, och hur man bör se till hela hälsoresan – både före och efter diagnos. Det gäller inte minst våra regionalt och globalt stora hälsofrågor, som exempelvis diabetes, säger Kerstin Tham.

Kerstin Tham är professor i arbetsterapi och har forskat om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon vill att våra folksjukdomar ska förebyggas genom att identifiera riskgrupper för att kunna sätta in preventiva insatser, som rätt kost och fysisk aktivitet, liksom att se hur levnadsbetingelserna kan förbättras efter diagnos.

I styrelsen kommer hon att försöka hitta nya möjligheter att stimulera och stärka life science-klustret i Skåne. Hon påpekar att konkurrensfördelarna som närheten mellan företag och forskning i Skåne och Danmark måste nyttja mer. Hon anser också att exempelvis ländernas life science-strategier bör samordnas bättre så att det inte skapas hinder mellan länderna i Skandinavien.

Flera forskare vid universitetet arbetar redan tillsammans med företag, varav några på Medeon. Men det finns möjligheter som kan nyttjas bättre, enligt Kerstin Tham.

– Företag inom medicinteknik har ofta svårt att få testa sina produkter. Malmö universitet har bra ingångar till sjukvården, vilket jag hoppas att företagen ska kunna dra nytta av. Ett bra sätt är att de genomför forskning tillsammans, säger hon.

Malmö universitet leder ett stort flervetenskapligt program i Lindängen, som är ett av de mer socioekonomiskt utsatta områdena i Malmö. Det handlar om hälsofrämjande innovation, där medborgarna måste vara delaktiga om det ska ske någon förändring. Där kan det komma att utvecklas nya sensorer vars hälsodata samlas in med hjälp av mobiler och andra innovationer. Folkhälsovetare, sjuksköterskor och biomedicinare jobbar tillsammans med medborgarna i programmet.

– Det ska bli spännande att se hur man hittar bra affärsmodeller där även de mer värdebaserade utmaningarna inkluderas, säger Kerstin Tham.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager