Medeonföretag

Skindicator (Alumni)

Easy-to-use indicator for detecting malignant spots.

KONTAKT
E info@skindicator.se
W  www.skindicator.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager