Medeonföretag

Barn- och ungdomspsyk (BUP)

Till mottagningen kommer du som är barn eller ungdom upp till 18 år och som har behov av psykiatrisk specialistvård. 

Vi specialiserar oss på att möta dig som är flykting och som har psykiska skador till följd av krig och tortyr.

ADRESS
BuP, Barn- och ungdomspsyk
Per Albin Hanssons väg 21
21432 Malmö

KONTAKT
Kerstin Kvist
E-post: Kerstin.m.kvist@skane.se
Telefon: +46 40-337143
Webbsida: https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/barn--och-ungdomspsykiatrimottagning-krigs--och-tortyrskadade-malmo/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager