Medeon Blogg

Bättre blodsockerkontroll med ny mätare

Medeonbolaget Innovosens utvecklar en internetuppkopplad mätare för diabetiker. Den ska snabbt kunna analysera flera olika substanser inklusive glukos i en droppe blod. Baserat på provsvaren ska diabetikern kunna få vetenskapliga råd via en bildskärm om hur hon eller han behöver ändra sin kost, motion eller medicinering.

– Syftet med att kunna analysera flera substanser i blodet är att underlätta för diabetespatienter att ha rätt medicinering i rätt tid och att göra en livsstilsförändring som kan göra skillnad. De mätare som finns på marknaden i dag analyserar endast glukoshalten, men syftet med den här enheten är att analysera även andra biomarkörer som kan indikera varför det är svängningar i glukoshalten. Därmed ska halten glukos kunna hållas på en jämnare nivå, vilket krävs för att minska risken för följdsjukdomar, säger Sirisha Adimatyam, IT-ingenjör och grundare av Innovosens.

Innan Sirisha Adimatyam startade företaget undersökte hon om det finns några tillräckligt avancerade mätare för hemmabruk, som klarar att analysera de substanser i blodet som kan ge besked om varför glukoshalten varierar vid analysögonblicket hos patienten. Hon fann att sådana parametrar endast analyseras på sjukhus och att analyserna utförs alltför sällan.

Tillsammans med professor Anthony Turner, Linköping universitet and professor Tautgirdas Ruzgas, Malmö högskola, båda experter på biosensorer, valde hon ut de fyra specifika biologiska ämnen i blodet som ska mätas och ge en god bild av kroppens metabolism och som kan analyseras med hjälp av biosensorer. Mätaren ska bli enkel att hantera: en droppe blod ska placeras på en smal, cirka fem centimeter lång provsticka, där de fyra sensorerna sitter integrerade. Provstickan ska avläsas i mätaren. Den ska vara uppkopplad till internet för att kunna skicka data till vårdpersonal. Hälsoråden som bolaget sammanställer från den senaste forskningen ska kunna avläsas på en display.

De har undersökt metodiken i prekliniska studier, så kallat proof of concept, och sett att den ger önskat resultat. Enligt Sirisha Adimatyam har de redan kontakt med läkare i både Skåne och Indien som vill testa tekniken på patienter.

– Marknaden i Indien och hela Asien är mycket stor. Där kan en sådan här apparat säljas på vilket apotek som helst. I Sverige är det vanligast att liknande mätare skrivs ut på recept av en läkare, säger hon.

Diabetes är en sjukdom som ökar med epidemisk hastighet i världen, till största delen orsakad av vår vällevnad. I Sverige finns en halv miljon diabetiker, och i hela världen nästan 400 miljoner, varav tio procent har typ 1-diabetes. Följdsjukdomarna orsakar stora kostnader för samhället. Vid diabetes klarar inte kroppen av att ta hand om glukosen som kommer via maten. Diabetes leder på sikt till svåra följdsjukdomar, som exempelvis försämrad funktion av njurar, ögon och nerver samt skador i hjärta och kärl.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager