Medeonföretag

Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SISP) är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årskonferens.

KONTAKT
E-post: hej@sverigesinnovationsriksdag.se

Webbsida: http://www.sverigesinnovationsriksdag.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager