Föreläsningar om diabetes, kost och hälsa

Lyssna på fyra föreläsningar om diabetes, kost och hälsa. Föreläsningarna arrangeras av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening och Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus. 14.00 Introduktion, moderator till dagens föreläsningar Malin Fex, diabetesforskare, Lunds universitets diabetescentrum. 14.10 Kostens betydelse för hälsan Emily Sonestedt, forskare inom nutritionsepidemiologi vid Lunds universitets diabetescentrum. 14.40 Relationen till mat och ätande – diabetes och ätstörningar Emelia Mellergård, forskare och psykolog vid Ätstörningscentrum i Lund och Kompetenscentrum ätstörningar Syd, Region Skåne. 15.10 Paus med frukt och vatten. 15.30 Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi verksam vid Lunds universitets diabetescentrum. 16.00 Kan probiotika och oralt insulin förebygga typ 1-diabetes? Helena Elding Larsson, professor i autoimmuna sjukdomar och forskare vid Lunds universitets diabetescentrum, barnläkare och verksamhetschef för barnmedicin, Skånes universitetssjukhus. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna. Välkommen! Ingen förhandsanmälan. Fri entré (300 platser). Mer information: https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/ditt-besok-hos-oss/sjukhusbibliotek/patientforum/ https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/fyra-forelasningar-om-diabetes-kost-och-halsa

Från datum: 2023-03-09

Till datum: 2023-03-09

Namn Bruno Clevström

Telefon 040-33 80 30

E-post patientforum.sus@skane.se

Adress till evenemanget: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Webbplats för evenemanget: www.skane.se/sus/patientforum

Pris: Kostnadsfritt evenemang

Arrangör: Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening och Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager