Dent2Health – Bridging oral and systemic health

Dent2Health

I vår mun finns väldigt mycket information om hur resten av kroppen mår, information om vår
allmänhälsa. Tänk om man kunde använda denna information för att hitta individer i riskzonen för
typ 2 diabetes och sedan bromsa upp eller helt förhindra att sjukdomen utvecklas. Just detta handlar
Dent2Health om.

Målsättningen med Dent2Health är att bidra till prevention av typ 2 diabetes genom att facilitera
utveckling av ett screeningverktyg som kan användas hos tandläkaren. Screening hos tandläkaren
skulle innebära att man når en stor andel av befolkningen i Sverige.

Dent2Health har tre huvudområden som vi jobbar parallellt med:

  • Utveckling av ett screeningverktyg för typ 2 diabetes baserat på orala biomarkörer
  • Facilitera ökad samverkan mellan tandvård och primärvård
  • Uppbyggnad av en innovations- och forskningshub med fokus på sambanden mellan
    munhälsa och allmänhälsa.

Dent2Health är ett initiativ som drivs av Medeon i nära samarbete med Medicon Valley Alliance,
Folktandvården Skåne, Centrum för primärvårdsforskning, Malmö universitet, Lunds universitet,
Köpenhamns universitet, Region Skåne samt ett antal regionala företag.

Under våren 2023 kommer olika delprojekt kopplade till Dent2Health att startas upp.

Den 24 oktober anordnas den andra årliga Dent2Health-konferensen i Malmö, läs mer här.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager