Medeon Blogg

”2023 blir ett omvälvande år för Abarceo”

Nästa år når Medeon-bolaget Abarceo Pharmas olika läkemedelsprojekt flera viktiga milstolpar, bland annat ska bolaget välja ut sin kliniska läkemedelskandidat för diabetes typ 2. Abarceo Pharma håller även på att ta in nytt kapital för att finansiera satsningarna samt flytta hela sin utveckling till Medeon Labs som är Medeons nya laboratorieverksamhet.

– Vi har ett riktigt spännande år framför oss. I början av nästa år väljer vi ut vår bästa molekyl för behandling av diabetes typ 2, vilken har potential att avsevärt försena intensifierad behandling och svåra komplikationer, samt förbereder kliniska studier. Vi avancerar även i de övriga projekten som rör läkemedel för olika demenssjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar samt autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar, säger Kristian Hansen, vd för Abarceo Pharma.

Plattformsteknologi
Projekten baseras på bolagets plattformsteknologi för att ta fram småmolekyler för behandling av sjukdomar som orsakas av dysfunktion i cellernas mitokondrier. Teknologin bygger på upptäckter gjorda av Abarceo Pharmas grundare, professor emeritus Claes Wollheim och docent Albert Salehi, vilka är verksamma vid bland annat Lunds universitets Medicinska fakultet på Clinical Research Centre (CRC) vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Forskarna har identifierat mekanismer i kroppens mitokondrier, cellernas ”kraftverk”, som medger helt nya möjligheter att behandla sjukdomar som orsakas av att denna energiproduktion inte fungerar.

– Claes Wollheims och Albert Salehis forskningsrön har revolutionerat diabetesforskningen. I bolagets projekt utvecklas småmolekyler som ska ge nya behandlingar där läkemedlen enkelt tas i tablettform, säger Kristian Hansen.

Finansiering
Med 30 års tidigare erfarenhet hos Novo Nordisk i Danmark som senior projektledare för forskning och utveckling av läkemedel för diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar har Kristian Hansen en särskild möjlighet att inse potentialen i Abarceos projekt. För att finansiera fortsatt utveckling håller han nu på att ta in nytt kapital.

– Vi använder forskarnas nya approach i vår plattformsteknologi för att ta fram läkemedel för flera sjukdomar som har få behandlingsalternativ, vilket är en styrka för bolaget. Vi tror att det attraherar en bred grupp av investerare och diskuterar för närvarande med både riskkapitalbolag och stora läkemedelsföretag, säger Kristian Hansen.

Medeon Labs
Som ett led i satsningarna och för att optimera arbetet i projekten samlar bolaget sin utvecklingsverksamhet på Medeon.

– Vi ska skala upp företaget och vill stanna i Malmö, så när vi fick möjlighet att hyra in oss på Medeon Labs bestämde vi oss för att flytta hit verksamheten från CRC. Här på Medeon har vi även möjlighet att expandera laboratorie- och kontorsyta. Miljön som bolaget finns i är viktig för kollegiala diskussioner och möjliga synergier samt för att locka fler talanger till vår läkemedelsutveckling, säger Kristian Hansen.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager