NLSDays

Nordic Life Science Days 2024 will be in Malmö - Sweden again.

Från datum: 2024-09-18

Till datum: 2024-09-19

Adress till evenemanget: Malmömässan

Webbplats för evenemanget: https://www.nlsdays.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager