Medeonföretag

Oconeo AB

Vi arbetar för en bättre och effektivare arbetsmiljö för vårdpersonal inom hemsjukvården samt tryggare vård och rehabilitering för patienterna. Vi fokuserar främst på att erbjuda innovativa lösningar anpassade efter just deras behov och deras verkliga arbetsmiljö och boende. Våra produkter utvecklas med ett helhetsgrepp på användarupplevelse och hållbarhet.

ADRESS
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
SE – 205 12 Malmö, Sweden


KONTAKT
Emilia Persson Bancos, CEO
E info@oconeo.se
oconeo.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager