Medeon Science Park & Incubator kommer att ha öppet hus en av de fyra dagarna. Ytterligare information kommer skickas ut framöver.

Från datum: 2022-06-13

Till datum: 2022-06-17

Webbplats för evenemanget: https://skaneinnovationweek.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager