Medeon Blogg

Nationellt uppmärksammat diabetesinitiativ får finansiering i tre år

Medeon startade ett pilotprojekt 2015 tillsammans med Lund universitets diabetescentrum, LUDC, för att föra samman alla med diabetesfokus i södra Sverige – forskare, företag, vårdinstitutioner och patientgrupper. Projektet uppmärksammades nationellt. Nu har Vinnova beslutat att genom Swelife ge ekonomiskt stöd i tre år till och att projektet ska omfatta hela Sverige.

Allt fler drabbas av välfärdssjukdomar, som exempelvis diabetes. År 2015 hade runt 415 miljoner människor sjukdomen och siffran beräknas inom tjugo år ha stigit till över 600 miljoner. I Sverige kan en likande trend ses, och mycket forskning och utveckling läggs på att ta fram nya läkemedel, appar och medicinteknik till diabetiker.

Projektet Diabetes Samverkan Sverige, DSS, drogs igång av Medeon och LUDC i syfte att öka utväxlingen av svensk diabetesforskning genom att ge alla som sysslar med diabetes – inklusive patienterna – möjlighet att samverka. Vid starten deltog 13 aktörer och i dag har DSS 160 medlemmar, fördelade på över 65 organisationer i hela Sverige. Något liknande fanns inte i landet innan DSS drogs igång, berättar Ulf G Andersson, vd för Medeon Science Park & Incubator, och en av initiativtagarna.

– DSS medger kommunikationsmöjligheter som är otroligt uppskattade av forskare, företag och patienter. Exempelvis har vi kunnat upprätta patientpaneler som gjort utvärderingar av tidiga produkter, vilket har gett bra återkoppling till företag och forskare. Forskare etablerar nya samarbeten, och småföretag som lägger upp vad de har i pipeline får snabbt viktiga kontakter, säger han.

DSS anordnar möten med olika tematiska spår där de vill ha maximalt 16-20 deltagare, för att få djupa diskussioner och så bra utbyten som möjligt. De har även informationsverksamhet och en internetplattform för att ge alla som är med så stor kontaktyta som möjligt. DSS expanderade redan under första projektomgången till att omfatta mer än södra Sverige: på uppmaning av Swelife, Sveriges statliga organisation för life science-forskning, upprättades DSS-noder i Göteborg, Stockholm-Uppsala och Umeå, förutom aktivitet i Malmö.

På Medeon finns ett tiotal företag med verksamhet inom diabetes vilka kan dra nytta av initiativet. Ulf G Andersson är sedan starten projektledare, och nu när Medeon har fått fortsatt förtroende att leda arbetet har en projektledare anställts av Medeon. Även Bengt Lövdén och Catrine Pauckstadt på Medeon samt Annie George Chandy vid LUDC är djupt engagerade.

– Nu ska vi att bygga vidare på DSS nationella struktur och förbättra själva kommunikationsplattformen. Målet är att öka innovationskraften nationellt, så att mer utav diabetesforskningen kommer till patientnytta. Vi för samman alla aktörer och patienter inom diabetesområdet på kors och tvärs på ett sätt som inte har gjorts tidigare, säger Ulf G Andersson.

Vinnova stödjer projektet genom Swelife med 1,7 milj kr under tre år. Bland övriga finansiärer finns Medeon, LUDC, Region Skåne och deltagande aktörer.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager