NLSDays - Nordic Life Science Days 2022

Medeon will participate at NLSDays 20 & 21 April in Malmö. Will you participate:

Från datum: 2022-09-28

Till datum: 2022-09-29

Webbplats för evenemanget: https://www.nlsdays.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager