Medeon Blogg

Nytt efterlängtat hjälpmedel för tandläkare

Kar-in-vent är ett av de senaste företagen i Medeons inkubator och har grundats av Karin Magnusson, en erfaren tandläkare med nära 40 års klinisk erfarenhet. Bolaget utvecklar Tjeeec, ett banbrytande medicintekniskt hjälpmedel designat för att underlätta tandläkares arbete vid en rad vanliga behandlingar.

En utmaning för både barn och vuxna är att hålla munnen öppen under lång tid vid behandlingar hos tandläkare. Karin Magnusson har utvecklat Tjeeec, en produkt som säkerställer att munnen hålls öppen under behandlingen. Tjeeec uttalas som det engelska ordet ”cheek” som betyder käke.

– Trots att liknande hjälpmedel finns på marknaden används de sällan på grund av att de är onödigt stora och klumpiga. De fixerar käken och är svåra att flytta, vilket hindrar tandläkaren från att arbeta effektivt, säger Karin Magnusson, vd för Kar-in-vent, och fortsätter:

– Min konstruktion har flera fördelar. Den är enkel att använda, kan lätt flyttas i sidled och sitter inte fixerad. Dessutom är den okomplicerad och billig att tillverka. Det här är ett smidigt sätt att lösa problemet på och det är något som jag funderat över i många år.

Patenterad lösning

Karin Magnusson har tillverkat flera prototyper och på sin lediga tid utvecklat produkten fram till optimal funktion. Hon har trappat ner arbetet och jobbar nu två dagar i veckan som försäkringsodontologisk rådgivare på Försäkringskassan. Tidigare, som privatpraktiserande tandläkare, har hon drivit flera företag. Men produktutveckling är en ny erfarenhet.

– När jag hade patenterat min lösning visste jag inte hur jag skulle komma vidare med projektet. Jag kontaktade Almi i Malmö som gav mig visst ekonomiskt stöd och hänvisade mig vidare till Medeon. I höstas blev jag antagen till inkubatorn. Min rådgivare på Medeon hjälper mig med affärsutveckling och struktur – det är helt otroligt att man kan få så mycket hjälp av Medeon, jag hade inte kommit så här långt ensam, säger Karin Magnusson.

Nu håller hon på att testa fram det mest lämpliga materialet tillsammans med ett medicintekniskt företag. Det material man valt är certifierat för användning inom EU. Nästa steg är att verifiera materialet genom att tillverka och testa ett mindre antal produkter. Därefter ska produkten testas på patienter för att få klinikernas feedback.

Enormt behov

Med ett uppskattat årligt behov på 1000 enheter per tandläkare i Sverige, samt troligtvis liknande behov internationellt, erbjuder Karin Magnussons uppfinning en enkel och kostnadseffektiv lösning.

– Mitt mål är att lansera produkten på mässan Swedental i november i år. Bara inom Europa finns det 350 000 tandläkare och får jag bara en bråkdel av den marknaden så kan detta bli stort, säger Karin Magnusson.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager