Medeonföretag

Ebba Biotech

We are providing innovative staining solutions for biomedical research. Our customers are research labs, clinical institutions and universities around the world. 

Using smart organic chemistry, we developed a range of fluorescent probes which we like to call "structure-sensitive chameleons" since their color changes upon binding to a specific structure.

KONTAKT
Eva Halén, CEO
T 073-985 40 51
info@ebbabiotech.com
http://www.ebbabiotech.com/

ADRESS
Ebba Biotech AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

BESÖKSADRESS
Nobels väg 16
SE-171 65 Solna

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager