NANOMEDICINE – SMALL STRUCTURES SOLVING BIG CHALLENGES

Från datum: 2024-04-09

Till datum: 2024-04-09

Webbplats för evenemanget: https://mva.org/event/nanomedicine-small-structures-solving-big-challenges/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager