Medeonföretag

Palmer psykoterapi (Alumni)

"Sekundärt trauma är ett relativt okänt begrepp i Sverige. PALMER Psykoterapi och Utbildning erbjuder anpassade seminarier med redskap för identifiering och framför allt hantering av sekundär traumatisering. Dessa metoder stödjer sig på ett stort antal forskningsrapporter från USA, och bland andra har FNs läkare i Afrika, asyl-advokater i USA samt Göteborgs Stad genomgått utbildningar."

ADRESS
Palmer psykoterapi och utbildning
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Kerstin Palmer, CEO 
M +46 703 777 884
E kerstinpalmer@live.com
W palmerpsykoterapiochutbildning.wordpress.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager