Medeonföretag

Nordic Center of Neurofeedback AB

Nordic Center of Neurofeedback AB tillhandahåller neurofeedback enligt Othmer´s metod och programvaran Cygnet - den snabbast växande metoden inom neurofeedback. 
Neurofeeedback är en dator-baserad metod att träna hjärnan till bättre funktion via visuell, auditiv och taktil feedback. 

Neurofeedback kan hjälpa vid t.ex.

  • Sömnsvårigheter,
  • Koncentrationsproblem
  • Migrän
  • Olika typer av stressrelaterade symptom

Metoden används idag vid ett flertal kliniker i trauma- och missbruksbehandling. 

Även inom peak performance – elitidrott och annan aktivitet som kräver hög prestationsförmåga – används neurofeedback för att vara bäst när det gäller. 

Nordic Center of Neurofeedback AB tar emot barn, ungdomar och vuxna för neurofeedback. Vi erbjuder kompetent personal i form av specialpedagogisk kompetens, ämneskompetens och specifik kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi tillhandahåller böcker skrivna direkt för unga om ämnen som ADHD, Tourette syndrom, autism och dyslexi. 

Under åren 2012 – 2017 har vi årligen haft kurser i Malmö. Sedan 2018 har vi ensamrätt på att utbilda i Othmer’s metod i Sverige och Norge, något vi är mycket stolta över.

ADRESS
Nordic Center of Neurofeedback AB
(Tränahjärnan & klaraskolan AB)
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Gunilla Radu
Mobil: +46 708 30 21 70
E-post: klaraskolan@gmail.com
Webbsida: https://nordiccenterofneurofeedback.com/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager