Medeon Blogg

Medeonbolaget Dianovator planerar produktlansering nästa år

Dianovator har tagit fram en digital plattform, en klinikportal, som ska vara ett beslutsstöd för vårdpersonal vid diabetesbehandling. Den genomgår just nu användartester i en betaversion hos flera kliniker i Region Skåne. Om allt går enligt bolagets plan ska den vara CE-märkt och klar för marknad första halvan av 2019, enligt bolagets grundare och vd Fredrik Ståhl. Bolaget har nyligen fått erkännande och ekonomiskt stöd från EU.

Mjukvaran som Dianovators fempersonersteam har utvecklat samlar och analyserar data från diabetiker, såsom blodsockerhalt från glukossensorer.

– Den ska ge vårdpersonal förbättrade möjlighet jämfört med idag att analysera data. De kommer att kunna korrigera den enskilde patientens behandling, se över nuvarande insulinförskrivning och kunna riskkategorisera patienterna för värdering av insatsbehov på ett effektivare vis. Analysen sker med hjälp av forskningsbaserade så kallade självlärande algoritmer, säger Fredrik Ståhl.

Detta faller väl in i nuvarande arbetsmetodik. Vårdpersonalen laddar redan idag ner patientdata för att titta på det, men saknar kvantitativa verktyg för att analysera data. Hela utvecklingen baseras på Fredrik Ståhls forskning vid LTH i Lund.

Tidigare var det tänkt att bolagets första produkt skulle vara en app till patienterna som ska ge individen beslutsunderlag för dagliga insulininjektioner och måltidsplanering. Men sedan en tid har bolaget gjort om sin prioritering.

– Nu utvecklar vi först beslutsstödet för kliniker. Den ska vara i form av en prenumerationstjänst. De tjänster vi utvecklar för privatpersoner kräver mer utvecklingsarbete, bland annat eftersom det är en mer omfattande regulatorisk process för att erhålla CE-märkning för den sortens produkter.

Bolaget håller på att optimera funktionen hos klinikportalen.

– Nu fokuserar vi på att justera modellen efter de kommentarer vi får på betaversionen och sedan kommer vi att satsa på att bygga upp vår försäljning. Vi är därför mitt inne i en finansieringsrunda, säger Fredrik Ståhl.

Bolaget har under året erhållit EU-kommissionens ”Seal of Excellence”, en kvalitetsstämpel på att projetet håller hög internationell standard, och genom EIT Health har Dianovator erhållit Horizon2020-finansiering på 50.000 Euro. EIT Health är en EU-organisation med syfte att stötta hälsoinnovationer som kan bidra till den allt mer åldrande europeiska befolkningens hälsa inför kommersialisering.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager