Medeonföretag

Product Implementation & Development AB

Konsulter inom utveckling och produktionsanpassning av elektronik och mjukvaruprodukter för telekommunikation, medicinteknik och industrisystem.

ADRESSProduct Implementation & Development AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Toni Speidel, VD
Telefon: +46 40-6501412
Fax: +46 40-6501411
E-post: toni.speidel@pid-ab.se

Websida: http://www.pid-ab.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager