Dent2Health

Från datum: 2023-10-24

Till datum: 2023-10-24

Adress till evenemanget: Nordenskiöldsgatan 24 211 19 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://www.studiomalmo.com

Arrangör: Medeon Science Park

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager