Medeonföretag

Transunit AB

KONTAKT
Göran Cewers
T +46 40 32 12 70
M +46 073-5583353
E goran.cewers@transunit.se

ADRESS
Transunit AB
Medeon Science Park
SE- 205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager