Medeonföretag

Din Gravidcoach (Alumni)

Din Gravidcoach hjälper mammor och partners att få en trygg och stärkande graviditet och förlossning fri från rädsla, stress och oro.

KONTAKT
Telefon: 0733-548 598
Webbsida: http://www.gravidcoach.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager