Medeonföretag

Medarca AB

MEDARCA utvecklar produkter för smart läkemedelshantering inom äldrevården

Medarca löser problemen med höga lagerkostnader, sista förbrukningsdag, lagernivå och tidskrävande administration inom läkemedelshanteringen.

Produkter

MEDDIBOXTM

Smart läkemedelshantering inom äldrevården. MEDARCA minskar kostnaden för medicinhantering och och frigör värdefull tid för vårdpersonalen med ett skåp som automatiserar delar av medicinhanteringen i äldrevården.

MEDDINFOTM

En informationsskärm som ger en samlad bild av medicinhanteringen för en avdelning inom äldrevården. Skärmen visar en röd ram runt rumsnumren om någon medicin inte har givits på anvisad tid. Datum och klockslag visas i blått och rumsnummer i orange.

MEDDIZENTRALTM

MEDDIZENTRAL är en serverlösning som binder samman och kommunicerar med olika MEDDIBOX-enheter. Systemet är webbaserat, lättanvänt och används via datorns webbläsare. Med MEDDIZENTRAL kontrolleras: Innehåll, signeringslista, rapporter, händelser mm för en hel avdelning.


KONTAKT
Leif Persson
T 0705-38 87 80
E leif.persson@medarca.com
W www.medarca.com

ADRESS
Medarca AB
Medeon Science Park
205 12 Malmö

BESÖKSADRESS
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager