Medeonföretag

Finn Medicinen (Alumni)

Finn Medicinen utvecklar produkter och tjänster som nyttjar dagens tillgängliga teknik för att förenkla läkemedelsanvändningen.

Endast 50% av läkemedel för långtidsmedicinering tas så som läkaren ordinerat.  Det kostar onödigt lidande och hälso och sjukvården enorma summor varje år. Idag saknas de verktyg som behövs för att stödja, registrera och utvärdera läkemedelsintag hemma. 

Finn Medicinens grundare har bakgrund från apoteksbranchen och från mjukvaru- och hårdvarubranschen. På apoteken och på sjukhusen vet man hur viktigt det är med rätt läkemedel i rätt dos till rätt person i rätt tid och därför finns omfattande rutiner, strukturer och hjälpmedel för att få det rätt. Och det fungerar! Felen är få och uppföljning och förbättring av eventuella misstag görs. Det finns teknikstöd, systemstöd och kontrollfunktioner.

Hur funkar det när du tar dina läkemedel hemma? Vilka teknikstöd, systemstöd och kontrollfunktioner har du till din hjälp? Med 20 års erfarenhet av arbete med läkemedel och patientsäkerhet är det dags att förflytta resurserna dit de verkligen behövs, till dig som skall må bättre av läkemedel! Patientsäkerhetsarbetet får inte sluta vid apotekets ytterdörr. Det skall nå hela vägen. Finn Medicinen gör systemstöd för dig och vi använder all den erfarenheten vi har tillsammans med ny teknik och befintlig forskning och de rutiner som vi idag vet fungerar. Det skall vara lätt att göra rätt!

KONTAKT
Ulrika Landin, CEO
M +46 70 329 44 95
E  info@finnmedicinen.se
W finnmedicinense.builder.hemsida24.se

ADRESS
Finn Medicinen AB
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager