Medeon Blogg

Mercodia är nytt bolag på Medeon

Sedan första mars har Daniel Öberg-Arendt från Uppsalabolaget Mercodia kontor på Medeon. Bolaget blev 2019 korat till MästarGasell av Dagens Industri efter att ha varit utvalda till Gasellföretag – ett av Sveriges snabbast växande bolag – fem år i rad. Samma år blev bolaget årets entreprenör i Uppsala.

Daniel Öberg-Arendt är applikationsspecialist och utvecklar marknaden i Skåne och runt Köpenhamn för Mercodia, ett företag specialiserat på så kallade ELISA-tester inom forskningsområden som diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Han är disputerad forskare inom virologi, har varit anställd flera år hos bolaget och sedan två år marknadsansvarig i Medicon Valley-regionen – först med hemmakontor men sedan oktober förra året med en stol hos Medeon. Nu hyr bolaget kontor på Medeon. – Jag trivdes inte med att ha ett hemmakontor, och under NLSDays förra året träffade jag Ulf från Medeon som berättade om fördelarna med att sitta här. Några av dem är närheten till CRC – Clinical Research Center på medicinska fakulteten vid Lunds universitet – och till alla Medeonbolag. Här blir mycket nätverkande, till och med mycket bättre än om jag skulle ha haft min bas i Uppsala, säger Daniel Öberg-Arendt. Mercodia grundades 1991 av personer anställda vid Pharmacia Diagnostics och utvecklar specifika enzymbaserade analysmetoder för att detektera biomarkörer i prov, vilka kan ge svar på om patienter lider av metabola sjukdomar. Bolaget har vuxit organiskt, har i dag 80 anställda och säljer sina produkter till forskare i länder över hela världen.

– Med min bakgrund så förstår jag hur kundernas forskning fungerar och kan diskutera deras önskemål och utmaningar, säger han.

Metoderna är baserade på ELISA-teknik. Själva tekniken är egentligen relativt gammal men Mercodia har optimerat den, gjort den robust och enkel att använda.

– Med hjälp av våra analys-kit kan forskarna få tillförlitliga analysresultat. Vi har en hel avdelning som tar fram validerade protokoll för varje ”kit”. Vi är GLP-certifierade och kan vara en partner vid kliniska prövningar. Allt som vi gör på våra egna produkter kan vi också göra åt andra. Men detta är en mindre del av vår verksamhet, säger Daniel Öberg-Arendt.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager