M-After Work

Medeon välkomnar alla bolag och verksamheter i parken till en härlig After Work.
Separat inbjudan skickas ut. 

Från datum: 2024-05-28

Till datum: 2024-05-28

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager