EIT Health Accelerator

 

IT HEALTHS ACCELERATOR-PROGRAM

EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom Life Science-innovation, etablerad av EU-organisationen EIT, och verksamt inom entreprenörskap, utbildning och flervetenskaplig hälsoinnovation. I norra Europa är EIT Health verksamt i Sverige, Danmark och Estland, men även startups från Finland, Norge, Island och Färöarna med anknytning till EIT Health är välkomna att söka till acceleratorprogrammen.

EIT Health erbjuder mer än 15 olika acceleratorprogram, som kan ge stöd och/eller finansiering till life science-entreprenörer i olika stadier, från forskaren med en bra idé till mogna småföretag som vill expandera internationellt. 
EIT Healths accelerator-program hjälper mängd entreprenörer, innovativa team och startups inom medtech, biotech och digital hälsa att utveckla sina affärsidéer. De bidrar även till att korta tiden till marknadslansering, växa och expandera internationellt, och att hitta internationell finansiering. 
Entreprenörer och start-ups får möjligheter att växla upp sina affärsidéer i internationella innovationsmiljöer i bl a Oxford, München, och Barcelona. 
Flera av EIT Healths program erbjuder också ökad synlighet och exponering mot internationella investerare. Ansökningsperioderna varierar, men många program har en ansökningsperiod från februari till mars.

2020 års Accelerator-program omfattar bland annat:

·         Bidrag och stöd för marknadslansering

·         Internationella utbildningar och bootcamps inom innovation    
          och entreprenörskap

·         Inkubatorstöd på ett tjugotal internationella marknader, 
          inklusive bidrag

·         Program för validering av produkter och tjänster

·         Internationellt investerar nätverk och investor pitching

·         Mentorer, rådgivare och experter från 17 europeiska länder

·         Stöd och bidrag för affärsutveckling inom health data 
          business

·         Produkttestning vid en av EIT Healths testbeds i Sverige eller 
          utomlands, inklusive bidrag

·         Den första europeiska crowdfunding-plattformen inom Life 
          Science


EIT Health Scandinavias hemsida – översikt och sammanfattningar av samtliga Acceleratorprogram:
https://www.eithealth-scandinavia.eu/accelerate-your-business/

EIT Healths hemsida – här finns hela Accelerator-programmen:
https://eithealth.eu/what-we-do/accelerator/

 

 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager