Medeon Blogg

Ebba Biotech passerar en miljon kronor i omsättning

När Eva Halén kom in som ny vd i uppstartsbolaget Ebba Biotech för två år sedan satte hon fokus på ökad försäljning. Bolaget har därefter fördubblat omsättningen av sina så kallade optotracers – innovativa fluorescerande spårmolekyler som används i bolagets nya visualiseringsmetod vid exempelvis läkemedelsforskning – och sålde för över en miljon kronor förra året. Ebba Biotech har nyligen skrivit avtal med sina första distributörer.

– Det var nog ganska otippat att välja mig som vd för bolaget – en maskiningenjör vilket är långt ifrån bioteknikområdet. Det är framför allt min erfarenhet av försäljning och företagsledning som jag tar med mig till bolaget. Min karriär startade med 20 år hos Electrolux, sista tiden som vd för Electrolux Home. Därefter var jag vd och försäljningschef för ett par mindre bolag inom medicinteknik. Nu kopierar jag koncepten från storbolaget och anpassar dem till uppstartsbolaget, säger Eva Halén.

Det är Agneta Richter-Dahlfors, professor vid AIMES, Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Science vid Karolinska institutet (KI), som har utvecklat bolagets optotracers tillsammans med andra forskare vid KI, Linköping universitet och KTH. När dessa substanser blandas i provmaterial binder de till specifika molekyler som därmed kan studeras och kvantifieras med hjälp av fluorescensmikroskopi.

– Vår metods fördelar är att den är snabb och enkel samt att optotracers tål rumstemperatur och är icke-toxiska. De är därmed enkla att transportera och att arbeta med. I dagens standardmetoder används fortfarande en del giftiga substanser, säger Eva Halén.

Ebba BiolightBolaget har tre produkter med olika användnings­områden. EbbaBiolight identifierar biofilm samt vissa typer av bakterier och används till exempel inom antibiotika­resistens­forskningen. Med Amytracker upptäcks specifika proteinaggregat inom exempelvis Alzheimerforskningen. Carbotrace används bland annat i ett projekt inom cancerdiagnostik för att mäta väldigt exakta mängder av cellulosa som ska kopplas till antikroppar.

Avtal med distributörer
Ebba Biotech som i dagsläget har över 200 fasta kunder i fler än 30 länder har nyligen skrivit avtal med ett antal globala distributörer för att öka försäljningen samt nå nya kundsegment.

– Vi vill växa organiskt och hitta fler kunder som lär sig förstå fördelarna med vår metod. Distributörsavtalen är en viktig milstolpe som gör att vi når fler forskare på akademiska labb, vilka är våra främsta kunder i dag, men även kan expandera till industrikunder, vilka ofta har en högre förbrukning av analyssubstanser, säger Eva Halén.

Agneta Richter-Dahlfors är grundare av bolagen Ebba Biotech och moderbolaget Richter Life Science, som båda har huvudkontor hos Medeon i Malmö. Ebba Biotechs produktionslaboratorium finns i Solna.

– Jag fick ett väldigt bra stöd från Ulf G Andersson på Medeon när vi skulle skriva våra första distributionsavtal. Även tidigare, när Agneta skulle grunda vårt moderbolag, var det absolut personkemin och erbjudandet från Medeon som gjorde att valet för placering av bolaget föll på Medeon, säger Eva Halén.

Rätt kompetens
Hon summerar sina viktigaste lärdomar från att driva uppstartsbolag i tre punkter: det är värdet av att ha struktur i bolagsstyrningen från början, att fråga personer utanför bolaget om råd, samt vikten av att välja rätt kompetens hos de första anställda. I dag sysselsätts, förutom Eva Halén, även en produktspecialist och två mikrobiologer som kontaktar kunderna i bolaget. De söker efter ytterligare medarbetare, med specialinriktning inom växtfysiologi, som ska ha ansvaret för kundkontakter när det gäller Carbotrace.

– Jag tyckte att det var jätteroligt att hitta vem som är bäst på att jobba med försäljning. Vi testade oss fram och fann att det bästa är en kombination av vetenskaplig utbildning och stor lust att jobba med kundkontakt, säger hon.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager