NLSDays

Från datum: 2023-11-29

Till datum: 2023-11-30

Adress till evenemanget: Bella Center Copenhagen

Webbplats för evenemanget: https://www.nlsdays.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager