Medeon Blogg

Startskottet har gått för nya Medeon-huset

Den 11 april var den officiella starten för bygget av H-huset vilket kommer att öka Medeons yta med cirka 4000 kvadratmeter och vara inflyttningsklart sommaren 2020. Detta firades vid lunchfestligheter på Medeon där ”startskottet” bestod av ett symboliskt överlämnande av en ”tidskapsel”.

– Det är extra glädjande att starta detta projekt eftersom Medeon är fullt uthyrt idag. Nu kommer bolagen få chans till omflyttningar och expansion inom Medeon. Det blir en fin ny byggnad med antracitgrå fasad som kommer att lyfta Medeon-området, vilket idag har en lite mer lågmäld gestaltning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Det var Ulrika Hallengren, Ulf Andersson som är vd för Medeon och Simon Chrisander kommunalråd från Malmö stad som skickade med några rader typiska för 2019 ur Wihlborgs, Medeons respektive stadens perspektiv under lunchceremonin den 11 april. Dessa lades i ett skrin som överlämnas till Veidekke som i sin tur gjöt in skrinet i betong-grunden för hus H. Skrinet symboliserade tidskapseln.

Om symbolik präglade invigningen så är det hög miljö- och energiklassning som kommer att känneteckna bygget och den efterföljande driften av H-huset, enligt Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, vilka äger hela Medeonkomplexet och är byggherre för det aktuella huset.

– Vi bygger miljömässigt hållbart och målsättningen är certifiering med Miljöbyggnad klass Guld som gäller för alla våra nybyggen. Det är SGBC, Sweden Green Building Counsil, som står bakom certifieringen, säger hon.

Certifieringen har tagits fram med svenska bygg- och miljöregler som riktlinjer. Det finns flera olika certifieringssystem som kan vara bra på olika sätt. Men ibland kan de internationella certifieringarna ge höga poäng även om husen endast är byggda enligt svensk bygglagstiftning. Generellt gäller dock att det är stort fokus på att eftersträva riktigt bra material, hög energieffektivitet och en bra arbetsmiljö.

– Man skulle få ett väldigt energieffektivt hus om man exempelvis valde att bygga utan fönster – men då skulle huset sakna andra viktiga värden! Därför gäller det att balansera olika krav mot varandra och vårt fokus är att det ska vara riktigt bra ur användarnas synpunkt. Därför bygger vi så att huset även blir ljust och har ett bra klimat med god ventilation utan drag. Vi kommer också ha ladd-stolpar för elbilsladdning och planerar för solceller, säger Ulrika Hallengren.

Wihlborgs har valt en flexibel konstruktion för det nya H-huset – vilket också är bra ur miljösynpunkt. Layouten kan förändras, väggar flyttas och funktioner förändras. Exempelvis är takhöjden vald så att lokalerna kan göras om till laboratorier, vilka kräver annorlunda installationer vad gäller ventilation etcetera.

– Vi har ju tränat oss under många år på att bygga bra byggnader med konstruktioner som ger miljömässigt god drift under lång tid. Vi bygger för med syftet att äga byggnaden långsiktigt. Därför är vi beredda att investera lite mer pengar i början. Miljörummet är en komplettering så att även övriga fastigheter ska få bättre tillgång till sortering av avfall. Genom att höja standarden inom dessa områden blir det lättare för alla att göra rätt.

I dag omfattar Medeonhusen cirka 20.000 kvadratmeter och inrymmer ett 60-tal life science-bolag. Det nya huset, H-huset, kommer att bestå av fyra våningar, där det tidigare stod ett mindre enplanshus.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager