Medeon - Sedermera - MCL

Opportunity! 

Access to Growth Capital, Legal Due Diligence and Pitch.

Seperate invitation. 

Från datum: 2022-11-21

Till datum: 2022-11-21

Namn Catrine Pauckstadt

E-post catrine.pauckstadt@medeon.se

Adress till evenemanget: Norra Vallgatan 64 211 22 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://sedermera.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager