LUDC/DPLU Diabetes Research Day

The LUDC DPLU Diabetes research day is a yearly event with the aim of increasing the knowledge of diabetes research. The event is arranged by the Diabetes programme at Lund University (DPLU), a network of young diabetes researchers at Lund University Diabetes Centre (LUDC). Junior and senior diabetes researchers give lectures on current research during the day. Talks are also given by the winners of the Leif C. Groop award for outstanding diabetes research, the DPLU student grant and the Leif C. Groop young scientist scholarship. The event is aimed at anyone with an interest in diabetes research.

Från datum: 2023-02-28

Till datum: 2023-02-23

Namn Ulrika Blom-Nilsson

Telefon 040-391201

E-post ulrika.blom-nilsson@med.lu.se

Adress till evenemanget: CRC, Jan Waldenströms gata 35, SUS Malmö

Webbplats för evenemanget: https://www.ludc.lu.se/calendar/ludc-dplu-diabetes-research-day

Arrangör: LUDC

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager