Medeon Blogg

Medeonbolag lanserar helautomatisk laboratorieskrivare

Vanliga objektsglas som används exempelvis vid mikroskopering i samband med cancerdiagnostik kommer nu att kunna märkas på ett patientsäkert vis med en liten helautomatiska skrivare. Den har tagits fram av Medeonbolaget Alevax och lanseras nu i dagarna, uppger bolagets grundare, Francesco Palmisano.

Det är en liten, smidig maskin som lanseras under det egna märket GordiamKey. Den skriver på etiketter och placerar etiketterna på objektsglas helt automatiserat. Skrivaren använder speciella etiketter som är kemikalieresistenta och extremt tunna, endast 50 mikrometer, vilka också har tagits fram av Francesco Palmisano.

Dagens arbetsflöden på sjukhusens histologilaboratorier innefattar flera manuella steg. Inte minst vid id-märkning av små glasskivor, objektsglas, som laboranterna använder för att placera tunna vävnadsprov på inför mikroskopering. I dag sker märkningen antingen med handskrivna etiketter eller genom att skriva med tuschpenna direkt på glaset. Alternativt sker märkningen med hjälp av speciella märkningsinstrument som kräver anpassade objektsglas, enligt Francesco Palmisano, Alevax grundare, som tidigare själv arbetat på laboratorier och nu utvecklar apparater och andra produkter som förbättrar laboratoriearbetet.

– Det är för att lösa dagens problem som jag tagit fram skrivaren. I början av utvecklingsarbetet var bolaget medlem i Medeons inkubator, och då fick vi ovärderligt stöd och hjälp i regulatoriska frågor, i patentfrågor och inför en viktig Vinnovaansökan för att få medel till utvecklingen, säger han.

Dagens manuella märkning av objektsglas ger en osäker hantering av proverna. Pappersetiketter kan lossna och tuschskrift kan bli oläslig efter att objektsglasen har genomgått flera steg i olika kemikaliebad inför mikroskopering. Det finns ett fåtal automatiska märkningsmaskiner på marknaden, men dessa är stora, dyra och kräver dessutom specialanpassade objektsglas, enligt Francesco Palmisano.

– Förutom att vår GordiamKey-skrivare är billigare, så blir kostnaden för glasen mycket lägre eftersom skrivaren kan använda vanliga objektsglas, säger han.

Detta är den andra produkten som bolaget utvecklat och lanserat. Bolagets första produkt är en eldriven kylplatta, speciellt framtagen för att vara tystgående och smidig att använda på laboratorier för att kunna hålla vävnad som hanteras på laboratorier vid konstant temperatur.

Alevax ledning har beslutat att ta in runt fem miljoner kronor i en nyemission i höst, pengar som ska användas till att accelerera bolagets marknadsföring och försäljning.

Bolaget, som flyttade in på Medeons inkubator 2012, sysselsätter tre personer och flera samarbetspartners. Bolaget har lämnat inkubatorn men är kvar på Medeon.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager