Medeon 30 år 2015

Medeon 30 år 2015

Medeon 30Ar 2015 (135)
Medeon 30Ar 2015 (136)
Medeon 30Ar 2015 (140)
Medeon 30Ar 2015 (134)
Medeon 30Ar 2015 (133)
Medeon 30Ar 2015 (150)
Medeon 30Ar 2015 (155)
Medeon 30Ar 2015 (154)
Medeon 30Ar 2015 (158)
Medeon 30Ar 2015 (163)
Medeon 30Ar 2015 (164)
Medeon 30Ar 2015 (171)
Medeon 30Ar 2015 (170)
Medeon 30Ar 2015 (182)
Medeon 30Ar 2015 (16)
Medeon 30Ar 2015 (19)
Medeon 30Ar 2015 (33)
Medeon 30Ar 2015 (44)
Medeon 30Ar 2015 (43)
Medeon 30Ar 2015 (39) 1
Medeon 30Ar 2015 (55)
Medeon 30Ar 2015 (95)
Medeon 30Ar 2015 (178).JPG
Medeon 30Ar 2015 (135)
Medeon 30Ar 2015 (136)
Medeon 30Ar 2015 (140)
Medeon 30Ar 2015 (134)
Medeon 30Ar 2015 (133)
Medeon 30Ar 2015 (150)
Medeon 30Ar 2015 (155)
Medeon 30Ar 2015 (154)
Medeon 30Ar 2015 (158)
Medeon 30Ar 2015 (163)
Medeon 30Ar 2015 (164)
Medeon 30Ar 2015 (171)
Medeon 30Ar 2015 (170)
Medeon 30Ar 2015 (182)
Medeon 30Ar 2015 (16)
Medeon 30Ar 2015 (19)
Medeon 30Ar 2015 (33)
Medeon 30Ar 2015 (44)
Medeon 30Ar 2015 (43)
Medeon 30Ar 2015 (39) 1
Medeon 30Ar 2015 (55)
Medeon 30Ar 2015 (95)
Medeon 30Ar 2015 (178).JPG

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager