Medeonföretag

Tonttu (Alumni)

Digitala Triagehandboken – en ny generations digitalt beslutsstöd för primärtriangering. Den ger legitimerad personal kunskap och säkerhet att bedöma och hänvisa en bred patientgrupp till rätt plats i rätt tid. Tonttu vann 2015 Vitalis pris på 50 000 sek som delades ut på Svenska Mässan i Göteborg.

ADRESS
Tonttu
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Karl Mårtensson, CEO 
Mobil: +46 (0)72 287 65 01
E-post: karl.martensson@tonttu.se

Webbsida: http://www.tonttu.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager