Medeonföretag

BTB Pharma

Research in the area of diabetes pharmaceuticals.

ADRESS
BTB Pharma
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTACT
Thomas Bäckström, CEO
Mobile: +46 76 166 42 45              
E-mail: btb@btbpharma.com

Website: http://btbpharma.com/

 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager