Medeon Blogg

Wihlborgs nya förvaltare fortsätter satsningarna på Medeon

Philip Modig är ny som ansvarig representant för Wihlborgs Fastigheter på Medeon sedan mitten av maj, och han kommer att fortsätta investeringarna i ett fräschare och säkrare Medeon. För närvarande renoveras restaurangen, och näst på tur står hissar och innebelysning, uppger han.

Restaurangen som är en central mötesplats på Medeon får nu ett modernare utseende med nya ytskikt samt en uppgradering av funktionerna med ny belysning och nya köksmaskiner.

– Vi vill att restaurangen ska ge ett öppet och välkomnande intryck, och därför öppnar vi upp lokalerna mot korridoren. Detta kommer att ge ett rejält lyft både för restaurangen och för trivseln här. Tanken är att det ska vara ett självklart val att gå hit för att äta lunch eller ta en fika, säger Philip Modig.

Förhoppningen är att denna del av renoveringen ska vara klar inför Oktoberfesten som hålls i höst för att fira att Medeon fyllt 35 år 2020. Festen genomförs ett år senare än planerat på grund av coronapandemin.

Välkomnande innemiljö
Wihlborgs håller även på att byta ut informationsskyltarna i fastigheten, ett arbete som ska fortsätta. Inom snar framtid ska också en upprustning av hissarna ske.

– Slutresultatet kommer att bli jättefint. I de nu ljusare korridorerna ska det vara lätt att hitta företaget man vill besöka och det ska bli nya fina ytor i hissarna. Vi försöker minska störningarna genom att renovera en hiss i taget och minimera stopptiden för respektive hiss.

Generellt sett händer mycket i fastighetsbranschen hela tiden: företag växer och behöver anpassningar av lokaler och större ytor, vilket även är fallet på Medeon, uppger Philip Modig, som har tio års erfarenhet från fastighetsförvaltning sedan tidigare.

– När jag jobbade hos Lundafastigheter var jag ansvarig för att driva och utveckla Saluhallen i Lund. I den fastigheten finns många hyresgäster som får ändrade behov och som ska samsas om gemensamma ytor – situationer som liknar förhållandena på Medeon. Själva life science-branschen är ny för mig, vilket känns jättespännande och utvecklande, säger han.

Miljöcertifiering
Nästa år inleder Wihlborgs ett arbete med att miljöcertifiera Medeon-fastigheten enligt ”Miljöbyggnad i drift”. Detta är inget krav men ligger i linje med Wihlborgs generella miljöarbete. Redan under den pågående renoveringen förbättras energianvändningen.

– Uppgradering av belysningen är på gång i byggnad C och D, vilket ger bättre energiutnyttjande samtidigt som det bidrar till en modern arbetsmiljö.

Under senaste året har Ida Lejdström, Wihlborgs tidigare förvaltare på Medeon, genomfört flera stora förändringar i fastigheten. Bland annat har cykelparkeringarna gjorts större, modernare och säkrare, och är nu inhägnade.

– Vi tycker det är bra att personalen i Medeonbolagen cykelpendlar till jobbet, och vi utvecklar gärna detta vidare, säger Philip Modig.

Förändringsarbetet har redan lett till en avsevärt förbättrad upplevelse för Medeons företagare, anställda och gäster.

– När man nu kliver in genom huvudentrén ser man en väldigt välkomnande miljö och får intrycket att det här är en härlig plats att vara på. Entrén har moderniserats men samtidigt fått behålla en del av sin ursprungliga karaktär, säger Philip Modig.

Bland övriga förändringar kan ljusa ytor och nya möbler i de allmänna lokalerna samt installation av avancerad teknik och moderna möblemang i konferensrummen nämnas. Även säkerheten i och runt fastigheten är uppgraderad, bland annat har ett nytt passagesystem installerats, utebelysningen utökats och buskage setts över för att ge en öppnare utemiljö.

Hur ser Wihlborgs på Medeons utveckling i framtiden?
– Moderniseringen av Medeon kommer att rulla vidare. Fastigheten har funnits i 35 år och byggts ut i etapper. Behovet av renoveringar finns alltid i den här typen av byggnader men allt kan inte göras samtidigt, säger Philip Modig.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager