Medeonföretag

Galenica AB

Galenica works with the formulation, production and quality control of pharmaceuticals and drug-related products. They also develop their own medicines.

ADRESS
Galenica AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Ronnie Wallin, CEO
T +46 40-321095
E ronnie.wallin@galenica.se
W http://www.galenica.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager