Medeon Blogg

Nystartat bolag ska öka till 15 anställda i år

Ingenjörsbolaget Zellaco rivstartar verksamheten och har fullt i orderböckerna fyra månader efter starten. Bolaget mannar nu upp verksamheten med fler ingenjörer, och siktar på att vara 15 anställda redan i år samt öka till 20 inom något år, uppger Jan Lundgren som är bolagets platschef på Medeon i Malmö.

– Vi har många kontakter sedan tidigare som hör av sig för att få hjälp med att konstruera och ta fram underlag för elektroniken i sina produkter. Vi har kul! Då vi arbetar med utveckling av många olika typer av produkter får vi nya erfarenheter hela tiden, det är det som driver oss, säger han.

Zellacos Malmökontor kan i dagsläget inte omedelbart tacka ja till alla uppdrag. Jan Lundgren är därför i färd med att anställa fler elektronikingenjörer och mjukvaruutvecklare – gärna personer med den kombinerade kunskapen.

Embedded systems
Zellaco jobbar med så kallade embedded systems – eller inbyggda system – som är mikroprocessorstyrd elektronik som i dag finns i princip i alla moderna apparater, instrument och fordon. Jan Lundgren och hans medgrundare till bolaget har bland annat konstruerat inbyggda system till medicintekniska instrument, hemelektronik, mobiltelefoner, larmsystem, vitvaror, bilar och fartyg.

– I ett typiskt projekt kommer kunden med sin IP och teknologi, som när det gäller medicinteknik kan vara en analys av någon biologisk substans, och vill ha hjälp med att utveckla själva apparaten. Vi konstruerar elektroniken för signalhantering från exempelvis sensorer samt i medicinteknikinstrumenten beräkning och presentation av analysresultat. När produkten fungerar som tänkt och genomgått nödvändiga certifieringar överlämnas underlagen till kunden inför start av produktion.

Oftast står Zellaco även för programvaruutveckling samt initial rådgivning om regulatoriska krav. Detta kan de göra tack vare lång erfarenhet, enligt Jan Lundgren.

– Jag har jobbat med embedded produktutveckling i hela mitt liv och ganska mycket med medicinteknik. Därför är det inte heller helt fel att vi nu har kontor på Medeon och vi hoppas hitta bolag här som vi kan hjälpa. För ett nystartat bolag är detta ett jättefint läge. Bra kommunikationer och parkeringsmöjligheter, bra service med konferensrum och restaurang. Det är väldigt intressant hur Medeon har satt fart som centrum för Malmöbolag inom life science, säger han.

Tre delar
Zellacos verksamhet står på tre ben. Produktutvecklingen är den största delen. En annan del kommer att vara att inneha agenturer för olika mjukvarusystem, såsom utvecklingsverktyg för elektronik- och programutveckling samt test- och analysverktyg.

– I det fallet ska vi inte vara ett bolag som bara säljer licenser. Vi vill tillföra ett mervärde. Verktygen är sådana som vi själva använder och därmed kan vi sätta upp systemen hos kunderna, ge support samt göra delprojekt åt dem, säger Jan Lundgren.

Bolagets tredje ben består i att de engagerar sig i Zephyr, ett stort så kallat ”open source”-projekt där storbolag som Intel, Infineon och Google deltar tillsammans med ett stort antal andra aktörer. Projektet är öppet för vem som helst att gratis bidra med egna lösningar. Programvaran som utvecklas gemensamt kommer att vara gratis att använda.

– Vår idé är att hitta kunder som behöver hjälp att använda programvaran. Där kan vi bidra med paketlösningar med vilka kunden direkt kan påbörja sitt eget utvecklingsarbete, säger Jan Lundgren.

Bolaget har även kontor i Göteborg med inriktning mot bilindustrin, och där är Jan Lundgrens två medgrundare är baserade. Zellaco planerar även att inom kort etablera ett kontor i östra Sverige.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager